Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek.

Metryczka

Data publikacji 08.09.2008
Data modyfikacji 08.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Pszczynie
Osoba udostępniająca informację:
Marek Sodzawiczny
do góry