Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

  • 08.09.2008

    Ustawa o BIP

  • 29.04.2011

    Rejestry i ewidencje poszczególnych komórek organizacyjnych

    Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawiarają treści jawne i możliwe do udostępnienia. Informacje udzielane są na wniosek, z tym że prawo do informacji publicznej podlega ustawowym ograniczeniom w tym zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

do góry