Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Komendantowi Powiatowemu Policji w Pszczynie podlegają komórki organizacyjne:

-Wydział Kryminalny

- Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

- Zespół Kadr i Szkolenia

- Zespół Prezydialny

- Zespół Fanansów i Zaopatrzenia

- Kancelaria Tajna

- Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych

- Samodzielne Stanowisko d/s bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- Samodzielne stanowisko d/s prasowo- informacyjnych

Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie podlegają komórki organizacyjne:

- Wydział Prewencji

- Wydział Ruchu Drogowego

- Zespół Łączności i Informatyki

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2008
Data modyfikacji 07.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Sodzawiczny
Osoba udostępniająca informację:
Marek Sodzawiczny Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry