Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia. Informacje udzielane są na wniosek, z tym że prawo do informacji publicznej podlega ustawowym ograniczeniom w tym zakresie i na zasadach określnonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

L.p. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża dostęp na zgodę Cz jest publikowany, jeżeli tak, to gdzie

 

WYDZIAŁ PREZYDIALNY
1. Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Rejestr wydanych zaświadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
3. Rejestr skrag od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA
1. Księga inwentarzowa i księgozbioru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Rejestr wydanych zaświadczeń dot. dodatkowego zatrudnienia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
3. Rejestr pomocniczy biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
4. Księga ewidencji legitymacji urzędników państwowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
5. Rejestr ubytków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
6. Rejestr ewidencji czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
7. Rejestr szkoleń BHP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
8. Rejestr szkoleń p.poż. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
9. Rejestr rozkazów organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
10. Rejestr wpływu do biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
11. Książka etatowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
12. Kartoteki ewidencyjne funkcjonariuszy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
13. Karty ewidencji czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
14. Kartoteki wydanych legitymacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA
1. Książki ewidencji sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Ewidencja narzędzi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
3. Ewidencja wpłat mandatów gotówkowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
4. Rejestr decyzji odszkodowań w związku z wypadkami w służbie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
5.

Książki druków ścisłego zarachowania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
6. Książki ewidencji materiałów w jednostce użytkującej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
7. Rejestr rachunków dla komornika za asystę lub pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15. Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
8. Rejestr ewidencji szkód od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
9. Rejestr składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
10. Rejestr prowadzonych postępowań zamówień publicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
11. Ewidencja rachunków i faktur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
12. Rejestr zleceń transportowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
13. Ewidencja przypisania pojazdów służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
14. Rejestr wydanych upoważnień- zaświadczeń upoważniających do kierowania służbowymi pojazdami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
WYDZIAŁ PREWENCJI
1. Rejestr spraw o wykroczenia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Rejestr postępowań administracyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
3. Rejestr spraw przydzielonych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
4. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
5. Ewidencja informacji i zaświadczeń wydanych osobom zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
6. Ewidencja czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
7. Ewidencja sprzętu wydanego do służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
8. Dziennik pracy psa służbowego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
9. Dziennik podawczy spraw przekazanych do SR w Pszczynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
10. Książka służby w patrolach i obchodach na posterunkach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
11. Książka odpraw i dyslokacji służby patrolowo- interwencyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
12. Książka nadzoru służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
13. Książka przebiegu służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
3. Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzanych na urządzeniu kontrolno- pomiarowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
4. Książka zabezpieczonych pojazdów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
5. Rejstr sledztw i dochodzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
6. Rejestr przestepstw i dochodzeń umorzonych w trybie rejestrowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
1. Rejestr śledztw i dochodzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Rejestr postępowań czynności sprawdzających od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
ZESPÓŁ INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI
1. Rejestr prowadzonego monitorowania zapisu rozmów na stanowisku kierowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany
2. Dziennik korespondencyjny- poczta elektroniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  nie jest publikowany

Metryczka

Data publikacji 29.04.2011
Data modyfikacji 08.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Błaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Błaszczyk Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry