Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia. Informacje udzielane są na wniosek, z tym że prawo do informacji publicznej podlega ustawowym ograniczeniom w tym zakresie i na zasadach określnonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

L.p. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Cz jest publikowany, jeżeli tak, to gdzie

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY

1. Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Rejestr udostępnień od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Rejestr informacji publicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
4. Rejestr PPZ i spec poczta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
5. Rejestr listów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
6. Rejestr aktów prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
7. Książka doręczeń przesyłek miejscowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
8. Książka doręczeń przesyłek- poczta specjalna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
9. Dziennik korespondencyjny Zespołu Prezydialnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
10. Dziennik podawczy na poszczególne piony jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
11. Rejestr wydawania kluczy do ODN od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
12. Rejestr wydawania kluczy do pomieszczenia SNP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

1. Księga inwentarzowa i księgozbioru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Teczki oświadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Książka etatowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
4. Księga ewidencji legitymacji urzędników państwowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
5. Rejestr ubytków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
6. Akta osobowe policjantów, manualny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
7. Rejestr szkoleń BHP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
8. Rejestr szkoleń p.poż. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
9. Rejestr rozkazów organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
10. Rejestr wpływu do biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
11. Książka etatowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
12. Akta osobowe pracowników cywilnych, manualny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
13.

Elektroniczna

ewidencja czasu pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
14. Kartoteki wydanych legitymacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
15. Książka ewidencji pieczęci i stempli od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
16. Rejestr ewidencji czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
17. Elektroniczna ewidencja zwolnień lekarskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
18. Książka etatowa KP Pawłowice od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
19. Książka etatowa KPP Pszczyna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

1. Elektroniczna ewidencja sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Ewidencja dopłat- urlop od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Ewidencja wpłat mandatów gotówkowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
4. Rejestr decyzji odszkodowań w związku z wypadkami w służbie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
5.

Książki druków ścisłego zarachowania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
6. Zbiór manualny druczki mandatowe, ewidencja wydanych bloczków mandatowych, rejestr przychodów i rozchodów bloczków mandatowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
7. Książka sprzętu w użyczeniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15. Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
8. Rejestr ewidencji szkód od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
9. Teczki mieszkaniowe od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
10. Książka środków trwałych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
11. Ewidencja rachunków i faktur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
12. Rejestr zleceń transportowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
13. Ewidencja przypisania pojazdów służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
14. Rejestr wydanych upoważnień- zaświadczeń upoważniających do kierowania służbowymi pojazdami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
15. Książka doręczeń przesyłek miejscowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
16. Ewidencja dowodów wpłat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
17. Rejestr unieważnionych mandatów karnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
18. Rejestr wydanych upoważnień od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
19. Rejestr decyzji- równoważnik za brak, remont lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
20. Ewidencja druków ścisłego zarachowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

WYDZIAŁ PREWENCJI

1. Rejestr spraw o wykroczenia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Ewidencja nakazów doprowadzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Rejestr spraw przydzielonych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
4. Ewidencja poszukiwań opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
5. Ewidencja informacji i zaświadczeń wydanych osobom zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
6. Ewidencja zaginięć kat. III od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
7. Ewidencja sprzętu wydanego do służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
8. Rejestr liczb dziennika i elektronicznego dziennika korespondencyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
9. Teczki zagadnieniowe- przemoc w rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
10. Elektroniczne zestawienie  służby w patrolach, odpraw i dyslokacji służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
11. Książka nadzoru służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
12. Książka przebiegu służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
13. Dziennik korespondencyjny Dziennik podawczy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
14. Elektroniczny dziennik podawczy spraw przekazanych do SR w Pszczynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
15.

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
16. Rejestr zatrzymanych praw jazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
17. Rejestr wydanych decyzji i zarządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
18. Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
19. Rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
20. Rejestr pakietów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
21. Rejestr ewidencji kluczy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
22. Rejestr- książka dyspozytora od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
23. Rejestr wydanej broni i amunicji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
24. Rejestr wydanych notatników służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
25. Książka przepustek z zakładu karnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
26. Książka ewidencji wejść/wyjść do budynku KPP w Pszczynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
27. Rejestr kontroli służby w KPP Pszczyna i jednostkach podległych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

1. Elektroniczny dziennik korespondencyjny, rejestr zdarzeń drogowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Książka pracy urządzenia kontrolno- pomiarowego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzanych na urządzeniu kontrolno- pomiarowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
4. Rejestr notatników służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
5. Dziennik podawczy kart MRD- 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
6. Ewidencja udzielonych informacji i wydanych zaświadczeń osobom zainteresowanym- punkty karne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
7. Ewidencja wydanego sprzętu do służby funkcjonariuszom WRD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

1. Elektroniczny rejestr śledztw i dochodzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
2. Dziennik korespondencyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany
3. Dziennik podawczy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie nie jest publikowany

 

KOMISARIAT POLICJI W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI

 

1. Dziennik korespondencyjny w formie papierowej i elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
2. Dziennik podawczy do KPP w Pszczynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
3. Książka doręczeń przesyłek miejscowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
4. Rejestr notatników służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
5. Książka doręczeń do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
6. Książka dyspozytorów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
7. Książka ewidencji wydanych aktów prawnych KP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
8. Książka pobierania sprzętu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
9. Książka odpraw od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
10. Rejestr kontroli służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
11. Rejestr wydawanych i oddawanych terminali i radiotelefonów słuzbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
12. Książka nadzoru służby od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
13. Książka nadzoru nad bronią palną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
14. Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
15. Ewidencja interesantów, wyjść i wejść z komisariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
16. Książka przyjęć interesantów skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
17. Rejestr badań analizatorem wydechu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
18. Rejestr czynności jednorazowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
19. Rejestr osób poszukiwanych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
20. Rejestr kontroli zapisu monitoringu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany
21. Rejestr dochodzeniowo- śledczy elektroniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona nie jest publikowany

 

Metryczka

Data publikacji 29.04.2011
Data modyfikacji 28.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Błaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Błaszczyk Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry