Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie
insp. mgr Piotr Sidzina

 

 

- Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.

- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r.

- Ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2005 r.

- od 1 października 1991 r.- przyjęty do służby w Policji, pełnił służbę w Komisariacie Policji w Jasienicy zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym

- od czerwca 2003 r.– Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach ;

- od maja 2007 r.– Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach;

- od września 2012 r.- Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

- styczeń 2016 r. - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Przyznane odznaczenia:

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009 r.

- Medal „Za Ofiarność i Odwagę”- 2010 r.

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie
mł. insp. mgr Piotr Kost 

 

- w Policji od lipca 1992 r.,

- od lipca 1992 r. do maja 2016 r. pełnił służbę w pionie prewencji pszczyńskiej jednostki policji, początkowo na stanowiskach wykonawczych, a ostatecznie jako naczelnik tego wydziału,

- od 20 lutego 1998 r.- powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w KPP w Pszczynie, mianowany na to stanowisko 1 czerwca 2003 r.

- od 1 maja 2009 r.- Naczelnik Wydziału Prewencji w KPP w Pszczynie

- od 1 czerwca 2016 r.- powierzenie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie

- od 16 października 2016 r.- objęcie funkcji Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie

- w 2014 r- z okazji Święta Narodowego 3 Maja uhonorowany symbolicznym kordzikiem przez Burmistrza Miasta Pszczyna

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”- 2001r.

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2008 r.

- Srebrna odznaka „Zasłużony Policjant”- 2011 r.

- Srebrny medal „Za długoletnią służbę”- 2017 r.

- Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.

- Absolwent WS Humanitas w Sosnowcu - 2010 r.

Ponadto posiada:

- uprawnienia strzeleckie I stopnia oraz z zakresu rozpoznania minersko- pirotechnicznego

 


 

Godziny przyjęć interesantów
przez Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie:

każdy poniedziałek godz. 15:00 - 18:00

Ponadto w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie
Obywateli przyjmuje się w sprawach skarg i wniosków
codziennie w czasie urzędowania jednostki
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:30 - 15:30

Metryczka

Data publikacji 08.09.2008
Data modyfikacji 07.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Pszczynie
Osoba udostępniająca informację:
Marek Sodzawiczny
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry